Separacija

Eksploatacija peska i šljunka

Preduzeće „MTC“ poseduje sopstveno eksploataciono polje za prirodni pesak i šljunak, koje se nalazi u mestu Brzan nadomak Batočine, na potezu Jasik. Eksploatacija peska i šljunka vrši se iz priobalja na površini od 20 hektara i vodotoka reke Velike Morave.

Za ovu namenu obezbeđene su najsavremenije mašine iz oblasti eksploatacije peska i šljunka.

Nova mehanizacija daje potpunu sigurnost u eksploataciji, utovaru i prevozu dogovorenih kolicina na mesta koja Vi odredite.

Preduzeće “MTC“ ima i najsavremeniju opremu za mokru separaciju peska i šljunka.